Aktiviteter

VÄLKOMMEN TILL SKÅRSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

 

SKÅRSSKOLAN FÖRÄLDRAFÖRENING - AKTIVITETER

SSFF - Skårsskolans Föräldraförening

Följande aktiviteter är planerade att genomföras varje år:

Öppen dialog

- Föreningen skall kontinuerligt föra dialog med skolans ledning

Bidrag till Arbetslagen

- Arbetslagen ges möjlighet att söka bidrag för att främja samarbetet i och mellan klasserna/arbetslagen. Bidrag kan ges förutsatt att ekonomiska resurser finns.

Gårdsfesten

- Den traditionella Gårdsfesten ska genomföras i september varje år

Adventsfika

- Fika ska delas ut till barnen och lärarna kring Första Advent. Adventsblommor placeras ut i klassrummen och i Bamba.

Skolkatalog Kontaktuppgifter

- Skall distribueras ut under hösten. I den finns även möjlighet till sponsring genom annonsering.

Vernissage

- Ett vernissage ska genomföras under våren i samarbete med skolans personal och elever.

Fixardagen

- Kommer att genomföras under våren. Föräldrar och barn städar gemensamt skolgården, planterar nya blommor, rensar rabatter och fyller i Kingrutor och liknande.

Information till F-klasserna

Information till nya klassföräldrar SSFF representanter informerar i de nya F-klasserna om vår verksamhet och försöker värva nya medlemmar.

Informationsblad

- Detta sammanställs regelbundet av styrelsen (cirka 4 gånger/år) och distribueras ut till alla föräldrar på skolan. Infobladet är vår främsta länk mellan SSFF och barnens föräldrar.

Blommor

- Blommor till skolans personal I samband med avslutningen får all personal en blomma som tecken på vår uppskattning.

Trafikvecka

- Under ett antal mornar under höst- och vårtermin står SSFF vakt vid skolans infarter och övergångsställen. Idén är att göra alla uppmärksamma på hur vi ska bete oss i trafiken på väg till och runt skolan, för att skapa en säkrare trafikmiljö för eleverna.

Skolatlas

- En ny atlas till varje tredjeklassare ska delas ut i början av höstterminen.

 

 

Övrig information

 

Barnens Guldkant

SSFF - Skapar förutsättningar för att sätta ”en extra guldkant” på barnens vardag i skolan

Copyright © All Rights Reserved 2015