Hem

VÄLKOMMEN TILL SKÅRSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

 

SKÅRSSKOLAN FÖRÄLDRAFÖRENING

SSFF - Skårsskolans Föräldraförening

För löpande information vad som händer se Skårsskolans Föräldraförening på facebook.

 

SSFF skall verka för att skapa en positiv och konstruktiv dialog mellan skolan och eleverna och deras familjer, med elevernas bästa för ögonen. Vidare skall föreningens arbete skapa förutsättningar för att sätta en extra "guldkant" på barnens vardag i skolan.

Skårsskolans Föräldraförening SSFF, är en aktiv förening som utgörs av drygt hälften av alla familjer/hushåll som har elever på Skårsskolan. Föreningen leds av en styrelse som idag har 11 ledamöter.

Föreningens engagemang och arbete omfattar allt från att hjälpa till med att förbättra den yttre skolgårdsmiljön till att förstärka skolans resurser vid inköp av pedagogiskt material.

Vi verkar för att undvika besparingar som är dåliga för barnen samt att vi också försöker upprätthålla ett bra och nära samarbete mellan skola och föräldrar. Vi kommunicerar våra aktiviteter via SSFF´sInformationsblad som ges ut cirka 4 gånger per år.

Föreningens intäkter, som oavkortat investeras i våra barns skolgång, kommer främst från:

•Gårdsfesten, som går av stapeln i slutet av september varje år.

•Medlemsavgifter motsvarande 150:-/familj och år.

•Annonser i skolans telefonbok.

•Vernissage med inträdesavgift.

Resurserna SSFF samlar in fördelas främst på:

•Varje arbetslag har möjlighet att söka bidrag för arrangemang av skolresor, studiebesök och utflykter.

•Nya kartböcker till alla i årskurs 3 och finansieringen av prenumerationen på Tidningen 8 sidor.

•Trivselskapande åtgärder i samband med jul och påsk.

•Utbildningsinsatser utöver ordinarie läroplan (ex. internetsäkerhet, SET, m.m.)

•Vi förbättrar skolgårdsmiljön genom ex. kompisgunga, pingisbord och armgångsställning.

Utöver detta genomför SSFF även en rad olika aktiviteter under året, exempelvis:

•Trafikveckor med syfte att skapa en säker skolväg.

•Fixardag där skolans föräldrar och barn gemensamt gör skolgården extra vårfin.

•Gårdsfesten, ett uppskattat inslag för föräldrar och barn.

Vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta att skapa en bra skolmiljö för våra barn! Varmt välkommen att kontakta någon ur vår styrelse om du har idéer eller frågor, eller vill arbeta i styrelsen.

 

Information

För löpande information gå till Skårsskolans föräldraföreningen på facebook -

 

https://www.facebook.com/groups/skarskolansfaraldraforening/

 

 

 

Barnens Guldkant

SSFF -Skapar förutsättningar för att sätta ”en extra guldkant” på barnens vardag i skolan

Copyright © All Rights Reserved 2015